Hình thức thanh toán

Thanh toán qua các cổng thanh toán điện tử


Quý khách có thể thanh toán ngay (trực tuyến) thông qua cổng Bảo Kim, Ngân Lượng, Onepay.