Tin tức

Test Tiêu Đề


Test Mô Tả

Test nội dungTest nội dungTest nội dung 

  • Test nội dung
  • Test nội dung
  • Test nội dung
  • Test nội dung
  • Test nội dung
  • Test nội dung

 

CC là kiểu gửi hữu ích khi bạn muốn một vài người khác nhận được bản sao của email, nhưng họ không phải người nhận chính. Khi bạn sử dụng CC thì tất cả những người nhận thư sẽ nhìn thấy danh sách email của những người cũng nhận được thư đó. Chính vì thế mà bạn có thể sử dụng tính năng CC để gửi thư cho nhiều thành viên trong cùng một lớp học, cùng một nhóm vì cái này bạn có thể hiển thị công khai và không cần phải bảo mật thông tin, danh tính.